FCS Rüzgar Enerji Santrali

Yenilenebilir enerjide daima öncü!


Yenilenebilir enerji alanında hem bölgesel hemde küresel anlamda yatırımlarını sürdüren firmamız, gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak için argeden üretime kadar tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Rüzgar enerjisi geliştirilebilir süreci ile FCS Enerji bünyesinde ülke ekonomisine katkı sağlayarak yatırımlarını devam ettirmektedir. 

Bu kapsamda ülkemize ait mevzuat aşağıda belirtilmiştir;

Rüzgar enerjisi yatırımı icin uygun arazi(ler)nin belirlenmesi
Veyahut lisanslı ve işletmedeki potansiyel projelerin tespiti
Belirlenen arazi(ler) için rüzgar enerjisinden elektrik üretim analizleri ile micrositing çalışmalarının yapılması
Rüzgar ölçüm direği izinleri, tedariği, montaj ve işletmesi
Yatırım maliyetleri analizi ve fizibilite çalışması
Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Proje Geliştirme Hizmetleri
Design firmasının seçimi
ÇED firması seçimi
Santral Seçimi ve Optimizasyon Çalışmaları
İş Planı Hazırlanması

Kaynak Yönetimi
Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Tarım, Orman, Mera),
İrtifak ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerin, çalışmaların yürütülmesi
EPDK Lisans başvuru ve faaliyetlerin yürütülmesi
Katkı Payı Yarışması
Bağlantı görüşü başvurusu, Bağlantı ve Sistem Kullanım anlaşmalarının yapılması
MİGEM, İl Özel İdareleri, TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili diğer bakanlıklar nezdinde işlemlerin yürütülmesi
İmar plan tadillerinin yaptırılması
İnşaat izinlerinin alınması
Teşvik belgesi alınması için gereken izin ve işlerin organize edilmesi
Finansal görüşmelerin yürütülmesi


Yatırım Değerlendirme;
Geliştirilen / geliştirilmiş (lisanslı) projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda , proje ve yatırım değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
Fizibilite raporlamalarının yaptırılması
Geliştirilen / geliştirilmiş projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda finansal model çalışmalarının yapılması; gelir gider, amortisman, vergi, net bugünkü değer, iç verim oranı, borç çevirme katsayısı hesapları

Proje Yönetimi
Proje ve Mühendislik çalışmalarının yönetilmesi, koordinasyonu
Planlama, bütçe ve maliyet kontrol hizmetleri
Tedarik, hizmet ve yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması
İhale düzenlenmesi
Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması
Sözleşme yönetimi, iş değişikliği emirlerin verilmesi, hak taleplerinin değerlendirilmesi
Proje ve işletme sigorta işlemlerinin yürütülmesi
Ödemelerin düzenlenmesi
Saha kalite kontrol hizmetleri, imalatın denetlenmesi
İşletme personelinin ve organizasyonun yapılması ( veya işletme firması seçimi)
Onarım ve bakım firmasının seçilmesi ve sözleşmesinin yapılması
Test ve devreye alma işlmlerinin organize edilmesi
Bakanlık kabullerinin yaptırılması


Ayrıntılı bilgi için şimdi